Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59495 1023 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1853-1854
Usher Number:
17.2
Extent:
34 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 σελίδα στην αγγλική γλώσσα.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Πανεπιστήμιο Λονδίνου, ευχαριστήρια επιστολή,
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, πρόξενοι, Δαμιάτιο, Μυτιλήνη, Κύπρο, πληροφορίες, πολιτειογραφικές, στατιστικές, Θεόδωρος Μανούσης, Ιωάννης Σούτσος,
Πινακοθήκη, προπύλαια, επισκευή, δοκοί, ξύλινοι, εργασίες, επιτροπή, συγκρότηση, Δημήτριος Ζέζος, αρχιτέκτονας, Ταγματάρχης Μανιατάκης, Έφορος Αρχαιοτήτων,
Πολιτική δικαιοσύνη, δικαστήρια, παράρτημα, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθηγητές, Νομική σχολή,
Ρήγας Παλαμήδης, Υπουργός Εσωτερικών, χολέρα, επιδημία, ανάγκη, βοηθοί ιατρών, φοιτητές, Ιατρική σχολή, τελειόφοιτοι, αμοιβή,
Ατμοπλοϊκή εταιρεία, ελληνική, βασιλικό διάταγμα, 11 Ιανουαρίου 1854, μέτοχοι, πρόσκληση,
Παύλος Καλλιγάς, υπουργός Δικαιοσύνης, Γεώργιος Βούρης, αίτημα, ένορκος, απαλλαγή, Υπουργείο Παιδείας.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29