Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59495 1080 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
17.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
34 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 σελίδα στην αγγλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστήμιο Λονδίνου, ευχαριστήρια επιστολή,
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, πρόξενοι, Δαμιάτιο, Μυτιλήνη, Κύπρο, πληροφορίες, πολιτειογραφικές, στατιστικές, Θεόδωρος Μανούσης, Ιωάννης Σούτσος,
Πινακοθήκη, προπύλαια, επισκευή, δοκοί, ξύλινοι, εργασίες, επιτροπή, συγκρότηση, Δημήτριος Ζέζος, αρχιτέκτονας, Ταγματάρχης Μανιατάκης, Έφορος Αρχαιοτήτων,
Πολιτική δικαιοσύνη, δικαστήρια, παράρτημα, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθηγητές, Νομική σχολή,
Ρήγας Παλαμήδης, Υπουργός Εσωτερικών, χολέρα, επιδημία, ανάγκη, βοηθοί ιατρών, φοιτητές, Ιατρική σχολή, τελειόφοιτοι, αμοιβή,
Ατμοπλοϊκή εταιρεία, ελληνική, βασιλικό διάταγμα, 11 Ιανουαρίου 1854, μέτοχοι, πρόσκληση,
Παύλος Καλλιγάς, υπουργός Δικαιοσύνης, Γεώργιος Βούρης, αίτημα, ένορκος, απαλλαγή, Υπουργείο Παιδείας.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29