Διάφορα

Subfolder uoadl:59506 311 Read counter

Title:
Διάφορα
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1853-1854
Usher Number:
17.3
Extent:
17 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Η επί των συνδρομών υπέρ των παθόντων εκ των Σεισμών Θηβαίων επιτροπή, Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, ποσό, Νομάρχης Αθηνών και Βοιωτίας,
Θεόδωρος Ορφανίδης, Γ. Θωμόπουλος, φαρμακοποιός, φάρμακα, Ιωάννης Σούτσος,
Ιωάννης Κατριμάτσης, κληροδότημα, φάρμακα, λογαριασμός, πληρωμή, οικία, ενοίκια, μη καταβληθέντα, χήρα, παιδιά, αίτημα,
χρέη, διεκδικήσεις,
Πρόεδρος Γερουσίας, Πρόεδρος Βουλής, αντίτυπα, πρυτάνεις, λόγοι, Γερουσιαστές, Βουλευτές, Λουκάς Ράλλης, Παναγιώτης Εμ. Γιαννόπουλος, επιτροπή, εγγραφή, μετοχές, αγγελία, διάταγμα, σύσταση, ατμοπλοϊκή συγκοινωνία, ελληνικά ατμόπλοια,
Γ. Οικονόμος, φοιτητής, τελειόφοιτος, Πολιτικές και Νομικές επιστήμες, αντίτυπα, έκδοση, ο Παλαιός Καλαβρυτινός, αποστολή, πρύτανης.
Γεώργιος Ιωάννου, διορισμένος, υδραγωγείο, νερό, αμοιβή, βοήθεια.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17