Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59506 323 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1853-1854
Ταξιθετικός αριθμός:
17.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Η επί των συνδρομών υπέρ των παθόντων εκ των Σεισμών Θηβαίων επιτροπή, Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, ποσό, Νομάρχης Αθηνών και Βοιωτίας,
Θεόδωρος Ορφανίδης, Γ. Θωμόπουλος, φαρμακοποιός, φάρμακα, Ιωάννης Σούτσος,
Ιωάννης Κατριμάτσης, κληροδότημα, φάρμακα, λογαριασμός, πληρωμή, οικία, ενοίκια, μη καταβληθέντα, χήρα, παιδιά, αίτημα,
χρέη, διεκδικήσεις,
Πρόεδρος Γερουσίας, Πρόεδρος Βουλής, αντίτυπα, πρυτάνεις, λόγοι, Γερουσιαστές, Βουλευτές, Λουκάς Ράλλης, Παναγιώτης Εμ. Γιαννόπουλος, επιτροπή, εγγραφή, μετοχές, αγγελία, διάταγμα, σύσταση, ατμοπλοϊκή συγκοινωνία, ελληνικά ατμόπλοια,
Γ. Οικονόμος, φοιτητής, τελειόφοιτος, Πολιτικές και Νομικές επιστήμες, αντίτυπα, έκδοση, ο Παλαιός Καλαβρυτινός, αποστολή, πρύτανης.
Γεώργιος Ιωάννου, διορισμένος, υδραγωγείο, νερό, αμοιβή, βοήθεια.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17