Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59518 1085 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
397.2
Extent:
8 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Κωστής, πρύτανης,
Ηρακλής Μητσόπουλος, μάθημα, φυσιογραφία, διδασκαλία, έξοδα, χρηματικό ένταλμα,
αγορά, επιστημονική συλλογή, έντομα, διδασκαλία, μάθημα, πίστωση, χρηματικό ένταλμα,
σεισμός, Ήλιδα, υπουργείο Εσωτερικών, επιστημονική εξέταση, παρατήρηση.

1


2


3


4


5


6


7


8