Ακαδημαϊκό έτος 1854-1855

Folder uoadl:59512 6604 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1854-1855
Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 197, 228, 397, 405, 403, 408, 305, 354, 186, 225, 216, 143, 355, 358, 18, 661, 674

Φίλτρο

 

1. Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59513
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)


2. Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59514
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού


3. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59515
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)


4. Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59517
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων


5. Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:59518
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

6. Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59519
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

7. Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:59520
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας


8. Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59521
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του


9. Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59522
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους


10. Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:59523
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

11. Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59524
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος 

12. Διαγωνίσματα - Βραβεία

Subfolder uoadl:59525
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμών (ποιητικών, φιλολογικών κ.ά.) καθώς και τα βραβεία

13. Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:59526
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

14. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες

Subfolder uoadl:59528
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων


15. Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου

Subfolder uoadl:59529
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του


16. Παθολογικό Ταμείο

Subfolder uoadl:59530
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

17. Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59531
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

18. Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59532
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

19. Οικονομική διαχείριση - Δαπάνες Πανεπιστημίου - Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη - Απολογισμός)

Subfolder uoadl:59534
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.) 

20. Σχολές

Subfolder uoadl:59535
Unit:
Historical Archive
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των Σχολών (προγράμματα μαθημάτων, εξετάσεις, διδασκαλία κ.ά.)