Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:59519 1073 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
405.1
Extent:
4 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, αναφορά, μάθημα, βοτανική, έξοδα, κατάσταση, πίστωση, χρηματικό ένταλμα,
Πρεσβεία, Παρίσι, έγγραφο, μεταφορά, φυτά.

1


2


3


4