Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου

Subfolder uoadl:59529 606 Read counter

Title:
Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του


Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
355.3
Extent:
7 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Ανατομείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δαμιανός Γεωργίου, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, διδασκαλία, ανατομία, κατάσταση, δαπάνες,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, αποδεικτικά, έξοδα, διαβίβαση, ποσό, χρηματικό ένταλμα, έκδοση.

1


2


3


4


5


6


7