Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου

Υποφάκελος uoadl:59529 1005 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πλουτισμός και έξοδα διδασκαλίας Ανατομείου
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τις ανάγκες, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του


Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
355.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ανατομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δαμιανός Γεωργίου, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, διδασκαλία, ανατομία, κατάσταση, δαπάνες,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, αποδεικτικά, έξοδα, διαβίβαση, ποσό, χρηματικό ένταλμα, έκδοση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7