Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:59515 630 Read counter

Title:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)


Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
197.2
Extent:
35 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Βασίλειος Λάκων, πρύτανης, Β γυμνάσιο, καθηγητής, υφηγητής, πειραματική φυσική, όργανα, χρήση, άδεια,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, Δημήτριος Στρούμπος, επιμέλεια, συλλογή, μάθημα, διδασκαλία, υφηγητές, χρήση,
Γεώργιος Παπασλιώτης, υφηγητής, Ελληνική φιλολογία, έγκριση, αλλαγή, μάθημα,
διάταγμα, μάθημα, ειδική νοσολογία και θεραπεία, διαίρεση, κλινική, Γεώργιος Μακκάς, Διονύσιος Αιγινήτης, διδάσκοντες, κοινοποίηση, Κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Φοιτητές, Ιατρική σχολή, επιστολή-διαμαρτυρία, διακοπή, διδασκαλία, μάθημα, κλινική, επανένωση, Γεώργιος Μακκάς, επιστολή, διδασκαλία,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, προσχέδιο, επιστολή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, διάταγμα, μάθημα, διαίρεση, προβλήματα, προσπάθεια, συμβιβασμός,
Αλέξιος Πάλλης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, επαναφορά, διδασκαλία, Γεώργιος Μακκάς, συνεδρίαση, πρακτικά, απόσπασμα, αποστολή, υπουργείο, διαίρεση, επιζήμιος, λόγοι.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35