Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:59515 1155 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)


Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
197.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
35 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Βασίλειος Λάκων, πρύτανης, Β γυμνάσιο, καθηγητής, υφηγητής, πειραματική φυσική, όργανα, χρήση, άδεια,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, Δημήτριος Στρούμπος, επιμέλεια, συλλογή, μάθημα, διδασκαλία, υφηγητές, χρήση,
Γεώργιος Παπασλιώτης, υφηγητής, Ελληνική φιλολογία, έγκριση, αλλαγή, μάθημα,
διάταγμα, μάθημα, ειδική νοσολογία και θεραπεία, διαίρεση, κλινική, Γεώργιος Μακκάς, Διονύσιος Αιγινήτης, διδάσκοντες, κοινοποίηση, Κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Φοιτητές, Ιατρική σχολή, επιστολή-διαμαρτυρία, διακοπή, διδασκαλία, μάθημα, κλινική, επανένωση, Γεώργιος Μακκάς, επιστολή, διδασκαλία,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, προσχέδιο, επιστολή, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, διάταγμα, μάθημα, διαίρεση, προβλήματα, προσπάθεια, συμβιβασμός,
Αλέξιος Πάλλης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, επαναφορά, διδασκαλία, Γεώργιος Μακκάς, συνεδρίαση, πρακτικά, απόσπασμα, αποστολή, υπουργείο, διαίρεση, επιζήμιος, λόγοι.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35