Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:59513 710 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)


Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
173.4
Extent:
8 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Διονύσιος Τριανταφύλλης, Γεώργιος Δαμιανός, διορισμός, Υπουργείο Εσωτερικών, υπογραμματέας, νέος, διορισμός, κοινοποίηση, όρκος υπηρεσίας, Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας,
Ξαυέριος Λάνδερερ, επιστολή, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρόταση, προπαρασκευαστής, χημεία, τελειόφοιτος, διορισμός, αναπλήρωση, καθηγητής, ασθένεια.

1


2


3


4


5


6


7


8