Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:59513 1036 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)


Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
173.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Διονύσιος Τριανταφύλλης, Γεώργιος Δαμιανός, διορισμός, Υπουργείο Εσωτερικών, υπογραμματέας, νέος, διορισμός, κοινοποίηση, όρκος υπηρεσίας, Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας,
Ξαυέριος Λάνδερερ, επιστολή, πρύτανης, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρόταση, προπαρασκευαστής, χημεία, τελειόφοιτος, διορισμός, αναπλήρωση, καθηγητής, ασθένεια.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8