Παθολογικό Ταμείο

Subfolder uoadl:59530 586 Read counter

Title:
Παθολογικό Ταμείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
358.1
Extent:
19 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Παθολογικό Ταμείο
Other subject categories:
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Αλέξιος Πάλλης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Στέφανος Σταυρινάκης, Διευθυντής Ανατομικο-Παθολογικού Μουσείου, προϋπολογισμός, ανατομικά παρασκευάσματα, προμήθεια, ακαδημαϊκή σύγκλητος, απόφαση,
πρύτανης, δαπάνες, ένταλμα, έκδοση,
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, Υπουργείο Εσωτερικών, έμβρυο, τερατώδες, συλλογή, παθολογικό μουσείο,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, τέρας, δίδυμα θήλεα, φαρμακοποιός, Χαλκίδα, αναφορά, δαπάνες, κατάσταση, αποζημίωση, διατήρηση, Νομαρχία Ευβοίας, Ξεροχωρίο, αποστολή,
Δαμιανός Γεωργίου, ανατομία, διδασκαλία, προσκόμματα, παρασκευάσματα, έλλειψη, πίστωση, αύξηση, παραγγελία, αξία, Γεώργιος Σίνας, Πρόξενος Ελλάδος, Βιέννη, πρύτανης,
χρηματικό ένταλμα, έξοδα, έκδοση, αποδεικτικά, πίστωση.
The digital material of the item is not available.