Παθολογικό Ταμείο

Υποφάκελος uoadl:59530 966 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Παθολογικό Ταμείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
358.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
19 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παθολογικό Ταμείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αλέξιος Πάλλης, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, Στέφανος Σταυρινάκης, Διευθυντής Ανατομικο-Παθολογικού Μουσείου, προϋπολογισμός, ανατομικά παρασκευάσματα, προμήθεια, ακαδημαϊκή σύγκλητος, απόφαση,
πρύτανης, δαπάνες, ένταλμα, έκδοση,
Νομάρχης Αττικής και Βοιωτίας, Υπουργείο Εσωτερικών, έμβρυο, τερατώδες, συλλογή, παθολογικό μουσείο,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, τέρας, δίδυμα θήλεα, φαρμακοποιός, Χαλκίδα, αναφορά, δαπάνες, κατάσταση, αποζημίωση, διατήρηση, Νομαρχία Ευβοίας, Ξεροχωρίο, αποστολή,
Δαμιανός Γεωργίου, ανατομία, διδασκαλία, προσκόμματα, παρασκευάσματα, έλλειψη, πίστωση, αύξηση, παραγγελία, αξία, Γεώργιος Σίνας, Πρόξενος Ελλάδος, Βιέννη, πρύτανης,
χρηματικό ένταλμα, έξοδα, έκδοση, αποδεικτικά, πίστωση.
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.