Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Subfolder uoadl:59532 624 Read counter

Title:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
18.2
Extent:
32 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται εκ παραδρομής έγγραφο με ημερομηνία 4 Αυγούστου 1858.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, παραποίηση, ένσημος χάρτης, υπουργείο Οικονομικών, ταμίες, αρχές, κράτος,
Υπουργείο των Εσωτερικών, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, χώρος, ανώγειο, βόρεια πλευρά, παραχώρηση, χρήση, νομοθετικό σώμα, πρόεδρος της επί της ανεγέρσεως του Πανεπιστημίου Επιτροπής, πρύτανης, χορηγία, σανίδες, κλείθρα, παραχώρηση, προϋποθέσεις,
Περικλής Αργυρόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
ανάληψη καθηκόντων, πρύτανης, επιστολή, συγχαρητήρια, συνεργασία, οργανισμός,
μαθήματα, παραδόσεις, διακοπή, επιδημία, χολέρα, προσωπικό, ανάληψη, υπηρεσία, οδηγίες,
καθηγητές, τακτικοί, έκτακτοι, παραδόσεις, επανάληψη, γνωμοδότηση, Υπουργείο Εσωτερικών,
Υπουργείο Στρατιωτικών, αίτημα, παραχώρηση, χώρος, στρατιώτες, Βασίλειος Πετμεζάς, μηχανικός,
Αλέξανδρος Γεωργαντάς, αρχιτέκτων, διασαφήσεις,
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γεώργιος Μαυροκορδάτος,
ένορκος, ευχαριστίες,
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, νόμος περί στρατευσίμων, ακροατές, κληρούχοι, πιστοποιητικά, ακρόαση, κατάχρηση,
Περικλής Αργυρόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, Υπουργείο Δικαιοσύνης καθηγητές, κλήρωση, ένορκοι, υποχρεώσεις, εκπλήρωση,
έτος, 1858, Υπουργείο Δικαιοσύνης, διαθήκες, δημοσιευμένες, αντίγραφα, εισαγγελείς, κληροδοτήματα.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32