Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)

Υποφάκελος uoadl:59532 743 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα (Εισερχόμενα - Εξερχόμενα)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
18.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
32 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνεται εκ παραδρομής έγγραφο με ημερομηνία 4 Αυγούστου 1858.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, παραποίηση, ένσημος χάρτης, υπουργείο Οικονομικών, ταμίες, αρχές, κράτος,
Υπουργείο των Εσωτερικών, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, χώρος, ανώγειο, βόρεια πλευρά, παραχώρηση, χρήση, νομοθετικό σώμα, πρόεδρος της επί της ανεγέρσεως του Πανεπιστημίου Επιτροπής, πρύτανης, χορηγία, σανίδες, κλείθρα, παραχώρηση, προϋποθέσεις,
Περικλής Αργυρόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
ανάληψη καθηκόντων, πρύτανης, επιστολή, συγχαρητήρια, συνεργασία, οργανισμός,
μαθήματα, παραδόσεις, διακοπή, επιδημία, χολέρα, προσωπικό, ανάληψη, υπηρεσία, οδηγίες,
καθηγητές, τακτικοί, έκτακτοι, παραδόσεις, επανάληψη, γνωμοδότηση, Υπουργείο Εσωτερικών,
Υπουργείο Στρατιωτικών, αίτημα, παραχώρηση, χώρος, στρατιώτες, Βασίλειος Πετμεζάς, μηχανικός,
Αλέξανδρος Γεωργαντάς, αρχιτέκτων, διασαφήσεις,
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γεώργιος Μαυροκορδάτος,
ένορκος, ευχαριστίες,
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, νόμος περί στρατευσίμων, ακροατές, κληρούχοι, πιστοποιητικά, ακρόαση, κατάχρηση,
Περικλής Αργυρόπουλος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, Υπουργείο Δικαιοσύνης καθηγητές, κλήρωση, ένορκοι, υποχρεώσεις, εκπλήρωση,
έτος, 1858, Υπουργείο Δικαιοσύνης, διαθήκες, δημοσιευμένες, αντίγραφα, εισαγγελείς, κληροδοτήματα.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32