Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59514 654 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού


Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
133.4
Extent:
27 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Κωστής, Πρύτανης, Θεόδωρος Αφεντούλης, άδεια, εισήγηση, έγκριση,
Γεώργιος Πρινάρης, άδεια, αίτηση, εισήγηση, έγκριση, έναρξη, παραδόσεις,
Αλέξιος Πάλλης, άδεια, έγκριση,
Γεώργιος Δαμιανός, υπογραμματέας, άδεια, αίτηση, λόγοι υγείας, επαναχορήγηση, έγκριση, ανάληψη καθηκόντων, βεβαίωση.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27