Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59514 1187 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού προσωπικού


Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
133.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
27 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Σταύρος Βλάχος, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Νικόλαος Κωστής, Πρύτανης, Θεόδωρος Αφεντούλης, άδεια, εισήγηση, έγκριση,
Γεώργιος Πρινάρης, άδεια, αίτηση, εισήγηση, έγκριση, έναρξη, παραδόσεις,
Αλέξιος Πάλλης, άδεια, έγκριση,
Γεώργιος Δαμιανός, υπογραμματέας, άδεια, αίτηση, λόγοι υγείας, επαναχορήγηση, έγκριση, ανάληψη καθηκόντων, βεβαίωση.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27