Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:59520 1053 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας


Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
403.2
Extent:
12 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Στρούμπος, αναφορά, μάθημα, φυσική, διδασκαλία, έξοδα, αποδείξεις, πίστωση, χρηματικό ένταλμα,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, τελωνείο Πειραιώς, κιβώτια, όργανα φυσικής, βεβαίωση, παράδοση,
Δημήτριος Στρούμπος, επίτιμος καθηγητής, χωρίς μισθό, διδασκαλία, Πανεπιστήμιο, Βασιλική Στρατιωτική Σχολή, απαλλαγή, πρόβλημα υγείας, θέση, μία, αίτημα, διορισμός, τακτικός καθηγητής.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12