Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:59520 737 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας


Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
403.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Στρούμπος, αναφορά, μάθημα, φυσική, διδασκαλία, έξοδα, αποδείξεις, πίστωση, χρηματικό ένταλμα,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, τελωνείο Πειραιώς, κιβώτια, όργανα φυσικής, βεβαίωση, παράδοση,
Δημήτριος Στρούμπος, επίτιμος καθηγητής, χωρίς μισθό, διδασκαλία, Πανεπιστήμιο, Βασιλική Στρατιωτική Σχολή, απαλλαγή, πρόβλημα υγείας, θέση, μία, αίτημα, διορισμός, τακτικός καθηγητής.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12