Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59521 1132 Read counter

Title:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του


Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
408.2
Extent:
7 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Αλέξανδρος Βενιζέλος, μάθημα, γενική πειραματική χημεία, διδασκαλία, έξοδα, πίστωση, απόδειξη, χρηματικό ένταλμα,
Τελωνείο Πειραιώς, κιβώτια, σκεύη, χημείο, ατελή.

1


2


3


4


5


6


7