Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:59521 964 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:
Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του


Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
408.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, Αλέξανδρος Βενιζέλος, μάθημα, γενική πειραματική χημεία, διδασκαλία, έξοδα, πίστωση, απόδειξη, χρηματικό ένταλμα,
Τελωνείο Πειραιώς, κιβώτια, σκεύη, χημείο, ατελή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7