Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59524 1132 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος 

Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
186.4
Extent:
24 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, έγκριση, πρόγραμμα, μαθήματα, θερινή περίοδο, 1855, δημοσίευση, τύπος,
Γεώργιος Παπασλιώτης, διδασκαλία, αλλαγή, πρόγραμμα, Σοφοκλής, Ησίοδος, έργο,
μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο, 1854-1855,
Νομική σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο,
Ιατρική σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο,
Φιλοσοφική σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο,
κοσμήτορες, σχολές, σύνταξη, πρόγραμμα, θερινό, εξάμηνο, προϋπολογισμός, διδασκαλία, δαπάνες, υποβολή, ακαδημαϊκή σύγκλητος,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό, εξάμηνο, έγκριση, Γεώργιος Μακκάς, διδασκαλία, μάθημα, εξακολούθηση,
κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, πρύτανης, μαθήματα, πρόγραμμα, θερινό, εξάμηνο, υποβολή,
προϋπολογισμός, δαπάνες, αναλυτικά, έτος, 1856.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24