Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59524 1152 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος 

Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
186.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
24 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, έγκριση, πρόγραμμα, μαθήματα, θερινή περίοδο, 1855, δημοσίευση, τύπος,
Γεώργιος Παπασλιώτης, διδασκαλία, αλλαγή, πρόγραμμα, Σοφοκλής, Ησίοδος, έργο,
μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο, 1854-1855,
Νομική σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο,
Ιατρική σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο,
Φιλοσοφική σχολή, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό, θερινό, εξάμηνο,
κοσμήτορες, σχολές, σύνταξη, πρόγραμμα, θερινό, εξάμηνο, προϋπολογισμός, διδασκαλία, δαπάνες, υποβολή, ακαδημαϊκή σύγκλητος,
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό, εξάμηνο, έγκριση, Γεώργιος Μακκάς, διδασκαλία, μάθημα, εξακολούθηση,
κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, πρύτανης, μαθήματα, πρόγραμμα, θερινό, εξάμηνο, υποβολή,
προϋπολογισμός, δαπάνες, αναλυτικά, έτος, 1856.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24