Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:59526 677 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
216.5
Extent:
25 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται τέσσερα έγγραφα του ακαδ. έτους 1857-1858.
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ιωάννης Κατριμάτσης, κληροδότημα, διαθήκη, περιουσία, ακίνητη, κινητή, εκποίηση, δημοπρασία, απογραφή, πρωτόκολλο, πρύτανης, αναφορά, ενέργειες, απόσβεση, χρέη, διαχείριση, περιουσία, οδηγίες, Εθνική Τράπεζα, κεφάλαιο,
κληροδότημα, φιλανθρωπικά καταστήματα, απόφαση, κυβέρνηση, ποσό, έγγραφο, παραλαβή, κεντρικό ταμείο,
Θωμάς Λάσκαρης, κληροδότημα, Ζαχαρίας Ζαχάρωφ, πληρεξούσιος, παραλαβή, ποσό,
Κωνσταντίνος Γούναρης, κληροδότημα, ομογενής, διαθήκη, εκτελεστές, ποσό, είσπραξη, χρήση, διασκευή, πλευρά, κατάσταση, έξοδα,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, Νεόφυτος Ιεραπόλεως, κληροδότημα, μερίδιο, ποσό, χρήση, έλεγχος, πίνακας, έξοδα, διαθήκη, εκτελεστές, όροι, Πέτρος Καΐρης, περιεχόμενο,
Απόστολος Αρσάκης, ποσό, αποστολή, συναλλαγματική,
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, Θεόδωρος Ράκος, κληροδότημα, ποσό, ανταλλαγή, νόμισμα, πρόξενος, βιβλιοθήκη,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, κοσμήτορας, Νομική σχολή, γνωμοδότηση, Αριστείδης Οικονόμου, κληροδότημα, Σ. Γαλάτης, δικηγόρος, σύζυγος, χήρα, αντιδράσεις, διεκδίκηση, δικαστικά,
Αντιεισαγγελέας Εφετών, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Πρύτανης, Γεώργιος Ψύλλας, εκτελεστής, ειδοποίηση, Αικατερίνη Βιτάλη, κληροδότημα, ποσό,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Παρρήσιος Ιωάννου Χρυσοχού, κληροδότημα, ποσό, Κωνσταντίνος Βαϊλας, ανιψιός,
Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, Βιέννη, Κωνσταντίνος Αυξενιάδης, κληροδότημα, ποσό.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25