Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59526 824 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
216.5
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
25 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται τέσσερα έγγραφα του ακαδ. έτους 1857-1858.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Ιωάννης Κατριμάτσης, κληροδότημα, διαθήκη, περιουσία, ακίνητη, κινητή, εκποίηση, δημοπρασία, απογραφή, πρωτόκολλο, πρύτανης, αναφορά, ενέργειες, απόσβεση, χρέη, διαχείριση, περιουσία, οδηγίες, Εθνική Τράπεζα, κεφάλαιο,
κληροδότημα, φιλανθρωπικά καταστήματα, απόφαση, κυβέρνηση, ποσό, έγγραφο, παραλαβή, κεντρικό ταμείο,
Θωμάς Λάσκαρης, κληροδότημα, Ζαχαρίας Ζαχάρωφ, πληρεξούσιος, παραλαβή, ποσό,
Κωνσταντίνος Γούναρης, κληροδότημα, ομογενής, διαθήκη, εκτελεστές, ποσό, είσπραξη, χρήση, διασκευή, πλευρά, κατάσταση, έξοδα,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, Νεόφυτος Ιεραπόλεως, κληροδότημα, μερίδιο, ποσό, χρήση, έλεγχος, πίνακας, έξοδα, διαθήκη, εκτελεστές, όροι, Πέτρος Καΐρης, περιεχόμενο,
Απόστολος Αρσάκης, ποσό, αποστολή, συναλλαγματική,
Νικόλαος Κωστής, πρύτανης, Θεόδωρος Ράκος, κληροδότημα, ποσό, ανταλλαγή, νόμισμα, πρόξενος, βιβλιοθήκη,
Κωνσταντίνος Κοντογόνης, πρύτανης, κοσμήτορας, Νομική σχολή, γνωμοδότηση, Αριστείδης Οικονόμου, κληροδότημα, Σ. Γαλάτης, δικηγόρος, σύζυγος, χήρα, αντιδράσεις, διεκδίκηση, δικαστικά,
Αντιεισαγγελέας Εφετών, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Πρύτανης, Γεώργιος Ψύλλας, εκτελεστής, ειδοποίηση, Αικατερίνη Βιτάλη, κληροδότημα, ποσό,
Φίλιππος Ιωάννου, πρύτανης, Παρρήσιος Ιωάννου Χρυσοχού, κληροδότημα, ποσό, Κωνσταντίνος Βαϊλας, ανιψιός,
Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, Βιέννη, Κωνσταντίνος Αυξενιάδης, κληροδότημα, ποσό.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25