Αλληλογραφία

Subfolder uoadl:59531 594 Read counter

Title:
Αλληλογραφία
Scope content:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
18.1
Extent:
48 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση.
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Keywords:
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, ενέργειες, μετεωρολογικές παρατηρήσεις, τρίμηνο, μηνιαίως,
Γεώργιος Βούρης, Διευθυντής Αστεροσκοπείου, αίτημα, χρονικό διάστημα, υποβολή, Ιωάννης Παπαδάκης, προσωρινός Διευθυντής Αστεροσκοπείου, επιμέλεια, Κωνσταντίνος Μάτσας, υπότροφος κυβερνήσεως, άδεια, ασθένεια, χολέρα, διακοπή, αντικατάσταση, μικρόμετρο, τηλεσκόπιο, αγορά, θερμόμετρα, δαπάνη, ύψος, ανάγκες,
Αθανάσιος Κυζικινός, καθηγητής γυμνασίου, πρόσληψη, αστεροσκοπείο, παρατηρήσεις,
Προεδρείο της Βουλής των Αντιπροσώπων, πρύτανης, εργασίες, αίτημα, παραχώρηση, δωμάτιο (αίθουσα), χρήση, απόρριψη,
Υπουργείο Εσωτερικών, Άνδρος, Δήμαρχος, πιστοποιητικό, έκδοση, επικυρωμένο, Πέτρος Καϊρης, Ταρώ Δελαγραμμάτικα, Νικόλαος Κονδύλης, Κοκκώνα Καμπάνη,
τελωνείο Πειραιώς, επιστάτης, κιβώτια, προτομές,
Εθνική Τράπεζα, πρύτανης, μερίδες, γενικός ισολογισμός, κατάσταση, λογαριασμός, ανοικτός, ετήσιος απολογισμός.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50