Αλληλογραφία

Υποφάκελος uoadl:59531 1220 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αλληλογραφία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα αλληλογραφίας με Υπουργεία και άλλους φορείς

Χρονική κάλυψη:
1854-1855
Ταξιθετικός αριθμός:
18.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
48 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πρύτανης, ενέργειες, μετεωρολογικές παρατηρήσεις, τρίμηνο, μηνιαίως,
Γεώργιος Βούρης, Διευθυντής Αστεροσκοπείου, αίτημα, χρονικό διάστημα, υποβολή, Ιωάννης Παπαδάκης, προσωρινός Διευθυντής Αστεροσκοπείου, επιμέλεια, Κωνσταντίνος Μάτσας, υπότροφος κυβερνήσεως, άδεια, ασθένεια, χολέρα, διακοπή, αντικατάσταση, μικρόμετρο, τηλεσκόπιο, αγορά, θερμόμετρα, δαπάνη, ύψος, ανάγκες,
Αθανάσιος Κυζικινός, καθηγητής γυμνασίου, πρόσληψη, αστεροσκοπείο, παρατηρήσεις,
Προεδρείο της Βουλής των Αντιπροσώπων, πρύτανης, εργασίες, αίτημα, παραχώρηση, δωμάτιο (αίθουσα), χρήση, απόρριψη,
Υπουργείο Εσωτερικών, Άνδρος, Δήμαρχος, πιστοποιητικό, έκδοση, επικυρωμένο, Πέτρος Καϊρης, Ταρώ Δελαγραμμάτικα, Νικόλαος Κονδύλης, Κοκκώνα Καμπάνη,
τελωνείο Πειραιώς, επιστάτης, κιβώτια, προτομές,
Εθνική Τράπεζα, πρύτανης, μερίδες, γενικός ισολογισμός, κατάσταση, λογαριασμός, ανοικτός, ετήσιος απολογισμός.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50