Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:59559 1245 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1843-1844
Usher Number:
228.2
Extent:
33 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, Ακαδημαϊκές Αρχές, εκλογές, Μισαήλ Αποστολίδης, Θεόδωρος Μανούσης, Σπυρίδων Πήλληκας, Κυριακός Δομνάνδος, Δαμιανός Γεωργίου, Νικόλαος Κωστής, Νεόφυτος Βάμβας, Ιωάννης Ολύμπιος,
Βουλευτής πανεπιστημίου, εκλογή,
Ευστάθιος Σίμος, πρόβουλος Ηπειρωτών
Διοικητής Αττικής,
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, βουλευτής του πανεπιστημίου,
Γκίκας Δικός, πρόβουλος Ύδρας,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, εκλογη
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Σπυρίδων Τρικούπης, υπουργός,
Παύλος Καλλιγάς, Μισαήλ Αποστολίδης, Φίλιππος Ιωάννου, Ιωάννης Ολύμπιος, κοσμήτορας, διορισμός,
Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτορας,
Κυριακός Δομνάνδος,
Γεώργιος Ράλλης

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33