Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:59559 1298 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1843-1844
Ταξιθετικός αριθμός:
228.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
33 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, Ακαδημαϊκές Αρχές, εκλογές, Μισαήλ Αποστολίδης, Θεόδωρος Μανούσης, Σπυρίδων Πήλληκας, Κυριακός Δομνάνδος, Δαμιανός Γεωργίου, Νικόλαος Κωστής, Νεόφυτος Βάμβας, Ιωάννης Ολύμπιος,
Βουλευτής πανεπιστημίου, εκλογή,
Ευστάθιος Σίμος, πρόβουλος Ηπειρωτών
Διοικητής Αττικής,
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, βουλευτής του πανεπιστημίου,
Γκίκας Δικός, πρόβουλος Ύδρας,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, εκλογη
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Σπυρίδων Τρικούπης, υπουργός,
Παύλος Καλλιγάς, Μισαήλ Αποστολίδης, Φίλιππος Ιωάννου, Ιωάννης Ολύμπιος, κοσμήτορας, διορισμός,
Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτορας,
Κυριακός Δομνάνδος,
Γεώργιος Ράλλης
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33