Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:59566 1026 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

Time Coverage:
1843-1844
Usher Number:
186.1
Extent:
8 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, αίτημα, έγκριση προγράμματος,
Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτορας, πρόγραμμα, Ιατρική Σχολή, γνωμοδότηση, μάθημα κλινικής

1


2


3


4


5


6


7


8