Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:59566 1090 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος

Χρονική κάλυψη:
1843-1844
Ταξιθετικός αριθμός:
186.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
8 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Μισαήλ Αποστολίδης, πρύτανης,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, αίτημα, έγκριση προγράμματος,
Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτορας, πρόγραμμα, Ιατρική Σχολή, γνωμοδότηση, μάθημα κλινικής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8