Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:59570 855 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)

Time Coverage:
1843-1844
Usher Number:
6.3
Extent:
34 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, προϋπολογισμός, δαπάνες
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Σχολές, προϋπολογισμός
Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτορας, δαπάνες
Νεόφυτος Βάμβας, κοσμήτορας, δαπάνες
Σπυρίδων Πήλληκας, κοσμήτορας, δαπάνες
Υπουργείο, επιμίσθιο, έγκριση, Δαμιανός Γεωργίου
Λεωνίδας Βασιλείου, προπαρασκευαστής, χημεία, μισθοδοσία
Μισθοδοσία καθηγητών, υπουργείο, Ιωάννης Νικολαϊδης Λεβαδεύς
Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες σε εργασίες του Πανεπιστημίου, ονόματα
Γκίκας Δοκός, κατάσταση εξόδων
Βασιλικό Διάταγμα (αρ. 1466/ 5 Φεβρουαρίου 1844), μαιευτικά εργαλεία, αγορά

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34