Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Υποφάκελος uoadl:59570 1175 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία, προϋπολογισμοί κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1843-1844
Ταξιθετικός αριθμός:
6.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
34 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οικονομικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Ασώπιος, πρύτανης, προϋπολογισμός, δαπάνες
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Σχολές, προϋπολογισμός
Δαμιανός Γεωργίου, κοσμήτορας, δαπάνες
Νεόφυτος Βάμβας, κοσμήτορας, δαπάνες
Σπυρίδων Πήλληκας, κοσμήτορας, δαπάνες
Υπουργείο, επιμίσθιο, έγκριση, Δαμιανός Γεωργίου
Λεωνίδας Βασιλείου, προπαρασκευαστής, χημεία, μισθοδοσία
Μισθοδοσία καθηγητών, υπουργείο, Ιωάννης Νικολαϊδης Λεβαδεύς
Συνεργαζόμενοι επαγγελματίες σε εργασίες του Πανεπιστημίου, ονόματα
Γκίκας Δοκός, κατάσταση εξόδων
Βασιλικό Διάταγμα (αρ. 1466/ 5 Φεβρουαρίου 1844), μαιευτικά εργαλεία, αγορά
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34