Διάφορα

Subfolder uoadl:59573 1216 Read counter

Title:
Διάφορα
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1843-1844
Usher Number:
6.3
Extent:
34 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης, αναφορά, δημιουργία, 2 κλινικές, Πολιτικό Νοσοκομείο, Ιωάννης Βούρος,
Προϋπολογισμός, έξοδα, Σχολές,
3η Σεπτεμβρίου 1843, γεγονότα, Στέφανος Φαρμακίδης, Πρόεδρος Συνέλευσης Ελλήνων Αγγλίας, προσφορά, αγορά οργάνων, έκφραση ευγνωμοσύνης,
Ιωάννης Σούτσος, παραχώρηση μισού μισθού στην πολιτεία,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, εγκύκλιος, 3η Σεπτεμβρίου,
Όθωνας, λόγος βασιλιά, Ανδρέας Μεταξάς, πρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου,
Γενική Ιστορία, διδακτικό βιβλίο, γνωμοδότηση,
Νεόφυτος Βάμβας, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Θεόδωρος Μανούσης, Φίλιππος Ιωάννου, υπουργείο, κατάλογος, Δημόσια Σχολεία,
Ιωάννης Κοκκώνης, Δημοτική διδασκαλία, έκθεση, γνωμοδότηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54