Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59573 1217 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1843-1844
Ταξιθετικός αριθμός:
6.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
34 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Κωνσταντίνος Μαυρογιάννης, αναφορά, δημιουργία, 2 κλινικές, Πολιτικό Νοσοκομείο, Ιωάννης Βούρος,
Προϋπολογισμός, έξοδα, Σχολές,
3η Σεπτεμβρίου 1843, γεγονότα, Στέφανος Φαρμακίδης, Πρόεδρος Συνέλευσης Ελλήνων Αγγλίας, προσφορά, αγορά οργάνων, έκφραση ευγνωμοσύνης,
Ιωάννης Σούτσος, παραχώρηση μισού μισθού στην πολιτεία,
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, εγκύκλιος, 3η Σεπτεμβρίου,
Όθωνας, λόγος βασιλιά, Ανδρέας Μεταξάς, πρόεδρος Υπουργικού Συμβουλίου,
Γενική Ιστορία, διδακτικό βιβλίο, γνωμοδότηση,
Νεόφυτος Βάμβας, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Θεόδωρος Μανούσης, Φίλιππος Ιωάννου, υπουργείο, κατάλογος, Δημόσια Σχολεία,
Ιωάννης Κοκκώνης, Δημοτική διδασκαλία, έκθεση, γνωμοδότηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54