Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Subfolder uoadl:59576 1120 Read counter

Title:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

Time Coverage:
1844-1845
Usher Number:
133.1
Extent:
10 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Άδειες
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Κωλέττης, υπουργός, Γεώργιος Βούρης, άδεια, Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης,
Σπυρίδων Πήλληκας, Γκίκας Δοκός, Στέφανος Σταυρινάκης, Δαμιανός Γεωργίου, άδεια

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10