Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)

Υποφάκελος uoadl:59576 1170 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με άδειες διδακτικού και λοιπού
προσωπικού

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
133.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Άδειες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Υπάλληλοι
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Ιωάννης Κωλέττης, υπουργός, Γεώργιος Βούρης, άδεια, Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης,
Σπυρίδων Πήλληκας, Γκίκας Δοκός, Στέφανος Σταυρινάκης, Δαμιανός Γεωργίου, άδεια
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10