Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:59580 847 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα που αφορούν τον πλουτισμό και τα έξοδα
διδασκαλίας του ταμείου φυσικών οργάνων

Time Coverage:
1844-1845
Usher Number:
403.1
Extent:
17 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Γεώργιος Βούρης, όργανα, φυσική, κατάλογος, παράδοση, Δημήτριος Στρούμπος, παραλαβή, πρωτόκολλο, υπογραφές,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Κωνσταντίνος Νέγρης, Αλέξανδρος Βενιζέλος, επιτροπή, διορισμός, κοινοποίηση,
Δημήτριος Στρούμπος, αναφορά, μάθημα, πειραματική φυσική, έναρξη, πρόγραμμα, αποθήκη, θήκες, ξύλινες, καθίσματα, κατασκευή, εργαλεία, συντήρηση, πίστωση, χρηματικό ένταλμα, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, προϋπολογισμός, δαπάνη, ποσό, προπαρασκευαστής, φυσική

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17