Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:59580 1230 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα που αφορούν τον πλουτισμό και τα έξοδα
διδασκαλίας του ταμείου φυσικών οργάνων

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
403.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Γεώργιος Βούρης, όργανα, φυσική, κατάλογος, παράδοση, Δημήτριος Στρούμπος, παραλαβή, πρωτόκολλο, υπογραφές,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Κωνσταντίνος Νέγρης, Αλέξανδρος Βενιζέλος, επιτροπή, διορισμός, κοινοποίηση,
Δημήτριος Στρούμπος, αναφορά, μάθημα, πειραματική φυσική, έναρξη, πρόγραμμα, αποθήκη, θήκες, ξύλινες, καθίσματα, κατασκευή, εργαλεία, συντήρηση, πίστωση, χρηματικό ένταλμα, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, προϋπολογισμός, δαπάνη, ποσό, προπαρασκευαστής, φυσική
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17