Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:59582 1004 Read counter

Title:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1844-1845
Usher Number:
408.1
Extent:
7 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, πίστωση, μάθημα, χημεία, διαίρεση, Ξαυέριος Λάνδερερ, Αλέξανδρος Βενιζέλος, κοινοποίηση,
Ξαυέριος Λάνδερερ, αναφορά, φαρμακευτική χημεία, παραδόσεις, εργαλεία, χημικές σκευασίες, αναγκαία, πρώτες ύλες, βασιλιάς, φαρμακείο, άδεια, χρήση

1


2


3


4


5


6


7