Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:59582 1155 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο – Πλουτισμός Χημείου – Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
408.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ιωάννης Κωλέττης, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, πίστωση, μάθημα, χημεία, διαίρεση, Ξαυέριος Λάνδερερ, Αλέξανδρος Βενιζέλος, κοινοποίηση,
Ξαυέριος Λάνδερερ, αναφορά, φαρμακευτική χημεία, παραδόσεις, εργαλεία, χημικές σκευασίες, αναγκαία, πρώτες ύλες, βασιλιάς, φαρμακείο, άδεια, χρήση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7