Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:59583 1014 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους


Time Coverage:
1844-1845
Usher Number:
305.1
Extent:
12 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, συλλογή, φαρμακολογική, κατάταξη, κατάλογος, αποστολή, Νικόλαος Κωστής, τόπος, χρήση, φοιτητές, Ιωάννης Λεβαδεύς - Νικολαϊδης, παραλαβή, τοποθέτηση, δαπάνη, έγκριση,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Ξαυέριος Λάνδερερ, αναφορά, πειράματα, πρακτική, δαπάνες, χειμερινή, θερινή, εξαμηνία, λογαριασμός, υπέρβαση, πίστωση, αίτημα, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, αναφορά, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, δαπάνη, πίστωση, διδασκαλία, διαταγή.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12