Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:59583 1055 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή – Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον
εξοπλισμό και τη λειτουργία τους


Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
305.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, συλλογή, φαρμακολογική, κατάταξη, κατάλογος, αποστολή, Νικόλαος Κωστής, τόπος, χρήση, φοιτητές, Ιωάννης Λεβαδεύς - Νικολαϊδης, παραλαβή, τοποθέτηση, δαπάνη, έγκριση,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Ξαυέριος Λάνδερερ, αναφορά, πειράματα, πρακτική, δαπάνες, χειμερινή, θερινή, εξαμηνία, λογαριασμός, υπέρβαση, πίστωση, αίτημα, χρηματικό ένταλμα, έκδοση,
Αλέξανδρος Βενιζέλος, αναφορά, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, δαπάνη, πίστωση, διδασκαλία, διαταγή.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12