Εθνική Βιβλιοθήκη

Subfolder uoadl:59584 995 Read counter

Title:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

Time Coverage:
1844-1845
Usher Number:
309.3
Extent:
10 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 σελίδες στην Ιταλική γλώσσα.
Main subject category:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος, Εθνική βιβλιοθήκη, Ακαδημίες, Βερολίνο, Βιέννη, Δορυπάτη, Ερλάγγη, Βρεσλαβία, Γοττίγγη, Ιένη, Κοπεγχάγη, Κρακοβία, Λειψία, Μαρβούργη, Τυβίγγη, Ζυρίχη, Ερλάγγη, βιβλία, αποστολή, φάκελοι, Αδόλφος Nαστ, βιβλιοπώλης, αναφορά, βιβλία, κατάλογος, έξοδα, απόδειξη, πληρωμή,
Παύλος Καλλιγάς, κοσμήτορας, Νομική σχολή, προϋπολογισμός, σύνταξη, συγγράμματα, περιοδικά, αναγκαία, δαπάνη, τόκοι, Γεώργιος Μετάξας, κληροδότημα,
Ιωάννης Ολύμπιος, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή,
προϋπολογισμός, σύνταξη, ποσό.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10