Εθνική Βιβλιοθήκη

Υποφάκελος uoadl:59584 997 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό
της  πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης και τη
λειτουργία της

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
309.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 σελίδες στην Ιταλική γλώσσα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εθνική Βιβλιοθήκη
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Γεώργιος Τυπάλδος, Έφορος, Εθνική βιβλιοθήκη, Ακαδημίες, Βερολίνο, Βιέννη, Δορυπάτη, Ερλάγγη, Βρεσλαβία, Γοττίγγη, Ιένη, Κοπεγχάγη, Κρακοβία, Λειψία, Μαρβούργη, Τυβίγγη, Ζυρίχη, Ερλάγγη, βιβλία, αποστολή, φάκελοι, Αδόλφος Nαστ, βιβλιοπώλης, αναφορά, βιβλία, κατάλογος, έξοδα, απόδειξη, πληρωμή,
Παύλος Καλλιγάς, κοσμήτορας, Νομική σχολή, προϋπολογισμός, σύνταξη, συγγράμματα, περιοδικά, αναγκαία, δαπάνη, τόκοι, Γεώργιος Μετάξας, κληροδότημα,
Ιωάννης Ολύμπιος, κοσμήτορας, Ιατρική σχολή,
προϋπολογισμός, σύνταξη, ποσό.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10