Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Subfolder uoadl:59587 1041 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1844-1845
Usher Number:
216.1
Extent:
16 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση, 2 σελίδες στα αγγλικά
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Κωνσταντίνος Ρίζος, πρόξενος Ελλάδος, Μολδοβλαχία, Ξενοδοχείο Παπάζογλου, ιδιοκτησία, πανεπιστήμιο, έσοδα, δαπάνες, απολογισμός, Δαμιανός Γεωργίου, Υπουργείο των Εξωτερικών, ενοικίαση, εκμετάλλευση,
Ανάργυρος Πετράκης, κληρονόμος, Χατζή Παρθένιος Πετράκης, διαθήκη, κληροδότημα, μνημόνευση,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου, κληροδοτήματα, ακίνητα, επισκευές, πρόταση, πρόσληψη, άτομο, επιμελητής,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, ομογενείς, Τριαντάφυλλος Πατσούρης, Λεονταρής Βάρτας, Λεόντιος και Στέργιος Πιπέρης, Δημήτριος Φάφαλης, συνδρομή, ποσό, ευχαριστίες,
Ιωάννης Ζανής Στεφάνου Σκυλίτσης, δωρεά, ποσό, ευχαριστίες,
Δ. Γουλιανίτης, διαθήκη, κληροδότημα, ποσό, κατάθεση, τόκοι, Εθνική τράπεζα, εκτελεστές.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16