Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές

Υποφάκελος uoadl:59587 1106 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Κληροδοτήματα – Κλήρου – Δωρεές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με
κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Χρονική κάλυψη:
1844-1845
Ταξιθετικός αριθμός:
216.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση, 2 σελίδες στα αγγλικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Λέξεις-κλειδιά:
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Κωνσταντίνος Ρίζος, πρόξενος Ελλάδος, Μολδοβλαχία, Ξενοδοχείο Παπάζογλου, ιδιοκτησία, πανεπιστήμιο, έσοδα, δαπάνες, απολογισμός, Δαμιανός Γεωργίου, Υπουργείο των Εξωτερικών, ενοικίαση, εκμετάλλευση,
Ανάργυρος Πετράκης, κληρονόμος, Χατζή Παρθένιος Πετράκης, διαθήκη, κληροδότημα, μνημόνευση,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας πανεπιστημίου, κληροδοτήματα, ακίνητα, επισκευές, πρόταση, πρόσληψη, άτομο, επιμελητής,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, ομογενείς, Τριαντάφυλλος Πατσούρης, Λεονταρής Βάρτας, Λεόντιος και Στέργιος Πιπέρης, Δημήτριος Φάφαλης, συνδρομή, ποσό, ευχαριστίες,
Ιωάννης Ζανής Στεφάνου Σκυλίτσης, δωρεά, ποσό, ευχαριστίες,
Δ. Γουλιανίτης, διαθήκη, κληροδότημα, ποσό, κατάθεση, τόκοι, Εθνική τράπεζα, εκτελεστές.
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16