Διάφορα

Subfolder uoadl:59595 444 Read counter

Title:
Διάφορα
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Time Coverage:
1844-1845
Usher Number:
7.3
Extent:
34 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Αλληλογραφία
Other subject categories:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Keywords:
Στέφανος Σταυρινάκης, προπαρασκευαστής, ανατομικό θέατρο, αίτημα, άδεια, υγεία, εκπρόσωπος, Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, συνοδευτική επιστολή,
επιστολή, αίτημα, συνδρομή, οικογένεια Ιωνιδών, εγγραφή, σπουδές, φιλολογία,
Νικόλαος Κωστής, Διευθυντής, Μαιευτήριο, ενοικιαστής, Γεώργιος Φίνλεϋ, ιδιοκτήτης, ζημιές,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, εφημερίδα, Θρίαμβος του Συντάγματος, αποστολή, καθηγητές, ευχαριστίες,
συντάκτες, εφημερίδες, κλοπή, βιβλιοθήκη, δημοσίευση,
Γεώργιος Μαργαρίτης, αίτημα, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αίθουσα, παραχώρηση, πανεπιστήμιο, έκθεση, πίνακας, Γεώργιος Καραϊσκάκης, εφόρμηση, Ακρόπολη,
Υπουργείο των Οικονομικών, Διεύθυνση, Β. τυπογραφείο, εκτύπωση, έγγραφα, έγκριση, τιμή, βιβλία, μείωση, φοιτητές, γνωστοποίηση,
Γεώργιος Βούρης, άδεια, επίτροπος, δικηγόρος, υπογραφή, μισθός, παραλαβή,
Νεόφυτος Βάμβας, πρύτανης, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Ξαυέριος Λάνδερερ, αναφορά, χρήση, χημείο, διδασκαλία, μάθημα, πίστωση,
πολίτες, κάτοικοι, Αθήνα, μαιευτικό κατάστημα, μεταφορά, πρόβλημα,
Υπουργείο των Εσωτερικών, Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων, πληρωμή, ταχυδρομικά τέλη, αποφυγή, ιδιωτικά γράμματα, φάκελοι, επίσημοι, σφραγίδα, υπάλληλοι, κατάχρηση,
κατάθεση, Εθνική τράπεζα, χρήματα, δωρητές, συναίνεση, τόκοι, βιβλία, αγορά.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34